(Belga) Klimaatsverandering staat niet automatisch gelijk aan een klimaatsprobleem. Dat stelt Johan Albrecht, dokter in de economische wetenschappen aan de Universiteit van Gent en het Itinera Instituut. In zijn boek "Klimaatrelativisme" weerlegt hij de "overdreven" voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.
Het IPCC voorziet een toename van de gemiddelde temperatuur met 1,1 °C tot 1,8 °C tegen 2100 zonder dat een klimaatbeleid wordt gevoerd. Deze toename komt overeen met de 2°C-doelstelling die de Europese Unie vooropstelt als streefdoel van het klimaatbeleid. Voor de EU is een dergelijke temperatuurstoename over een periode van honderd jaar "aanvaardbaar", volgens het IPCC kan dit streefdoel gehaald worden zonder klimaatbeleid. Daaruit concludeert Albrecht dat het bestaan van een klimaatprobleem formeel weerlegd wordt door het IPCC. De auteur benadrukt ook de nood van een energietransitie. "De energiesystemen in de toekomst zullen minder afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen en dus per definitie leiden tot een lagere uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen", meent Albrecht. (SER)