(Belga) Het is nodig dat Turkije het tempo van zijn politieke hervormingen versnelt. Zeker wat de vrijheid van meningsuiting (artikel 301 van het strafrecht) en de rechten van de religieuze minderheden betreft. Dat schrijft de EU-Commissie in de conclusies van haar jaarlijks vooruitgangsrapport over Turkije. Het document werd dinsdag publiek gemaakt.
Voorts wijst de EU-Commissie er op dat Ankara "geen vooruitgang" boekte in de bilaterale relaties met Cyprus en dat het geen werk maakte van de uitvoering van het bijkomend protocol van het Associatieakkoord. De Commissie zegt wel dat de verkiezingen die na de grondwettelijke crisis uitbraken, op een faire en niet-discriminerende wijze verliepen. (DWM)