(Belga) In de conclusies van haar jaarlijks vooruitgangsrapport over Servië blijft de Europese Commissie erbij dat Belgrado de volledige samenwerking met het Internationaal Joegoslaviëtribunaal (ICTY) nog niet gerealiseerd heeft. Zolang die samenwerking er niet is, kan het Stabilisatie- en Samenwerkingsakkoord (SSA) niet ondertekend worden.
Wat Kosovo betreft, vraagt de EU-Commissie dat er zo vlug mogelijk klaarheid over het statuut van de regio komt. "In dit verband is het essentieel dat de EU haar eenheid behoudt. Het is nodig dat er een duurzame oplossing komt, zodat een democratisch en multi-etnisch Kosovo de regionale stabiliteit kan versterken", zegt de Commissie. De EU-Commissie maakte dinsdag niet alleen de vooruitgangsrapporten voor Servië en Kosovo publiek, maar ook die over Albanië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, de vroegere Joegoslavische republiek van Macedonië (FYROM) en Turkije. (DWM)