(Belga) De helft van de weggebruikers kent de voorrangsregels onvoldoende. Dat blijkt uit een test die de Vlaams Automobilistenbond VAB in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) ontwikkelde. Vooral de voorrangsregels rond fietsers zijn slecht gekend.
Jonge fietsers weten niet wanneer ze voorrang moeten geven aan automobilisten en automobilisten weten dan weer niet goed wanneer ze voorrang moeten geven aan fietsers. "Een gevaarlijke cocktail", waarschuwen VAB en de Fietsersbond. Nog een opvallende vaststelling is dat senioren verrassend goed scoren qua kennis van de voorrangsregels. Uit de voorrangstest blijkt dat veel mensen het verschil tussen fietspaden en fietssuggestiestroken en de bijhorende voorrangsregels onvoldoende kennen. Zo heeft een fietser voorrang op een fietspad, maar niet op een fietssuggestiestrook. Zo'n fietssuggestiestrook - vaak een rode strook zonder witte lijnen - duidt aan waar fietsers kunnen rijden, maar heeft geen wettelijk statuut. Volgens VAB en de Fietsersbond zou het beter zijn om te gaan naar een aanduiding met pictogrammen. (DWM)