(Belga) De overheid stopt veel geld in de bodemloze put die literatuur is, maar nog te veel centen komen niet bij de auteurs terecht. Dat is de mening van de Vlaamse Auteursvereniging bij de vooropening van de 71ste boekenbeurs dinsdagavond in Antwerpen. "Het is verbijsterende miserie voor auteurs, striptekenaars en illustratoren", sprak voorzitter Erik Vlaminck.
Volgens de auteursvereniging is de positie van de Vlaamse auteurs schrijnend en kunnen velen zonder subsidies niet overleven. "Er is geen sociaal vangnet en het pensioen is amper gelijk aan een OCMW-leefloon. Veel auteurs leven in echte armoede die al snel kan vervallen in marginaliteit", sprak Vlaminck. Hij pleitte voor een minimaal schrijverspensioen, een dito ziekteregeling en inkomsten uit kopie- en leenrecht. Het recent op poten gezette kunstenaarsstatuut is volgens Vlaminck een slag in het gezicht van de auteurs. "Het is volledig op maat van acteurs en muzikanten." Vlaminck vindt eveneens dat uitgevers ook na de verkoop betrokken moeten blijven. Vlaams minister van Cultuur, Bert Anciaux (Spirit), had zich duidelijk verwacht aan een reeks financiële eisen en hield zijn speech desgevallend zeer kort. "We kunnen niet iedereen een pensioen geven, maar voor onze topauteurs die in armoede leven, wil én zal ik een oplossing zoeken", besloot hij. (HOA)