(Belga) Waals minister van Regionale Ontwikkeling André Antoine (cdH) heeft de vraag van de Intercommunale voor Economische Ontwikkeling in Doornik (Ideta) voor de erkenning en de onteigening van een nieuwe economische zone in Leuze-en-Hainaut goedgekeurd. Duizend banen kunnen zo gecreëerd worden.
De intercommunale Ideta heeft momenteel een tekort aan terreinen om bedrijven aan te trekken. De nieuwe zone beslaat een oppervlakte van 70,7 hectare, waarvan 44,3 hectare bestemd zijn voor gemengde economische activiteiten en 26,4 hectare voor industrie. Minister Antoine besliste ook om over te gaan tot de inrichting van de nieuwe zone. De werken betreffen het aanleggen van wegen, verlichting, rioleringen en water-, elektriciteit- en gasvoorzieningen. Het kostenplaatje voor die werken, in het kader van het Marshallplan, ligt op meer dan 8,613 miljoen euro. (HOA)