(Belga) De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) blaast het overleg op over het nieuwe OCMW-decreet met het kabinet van Vlaams minister voor Stedenbeleid Marino Keulen. De vereniging neemt het niet dat bepalingen die na protest werden afgevoerd, opnieuw zijn opgenomen in het ontwerp.
Volgens de VVSG voorziet het kabinet Keulen de mogelijkheid dat een maatschappelijk werker van de gemeente diezelfde functie ook kan uitoefenen in het OCMW. "Een aanfluiting van het maatschappelijk werk in de OCMW's en een kaakslag voor de sector", luidt het. Volgens de VVSG brengt de maatregel de dienstverlening in het gedrang. De vereniging neemt het ook niet dat het ontwerpdecreet de mogelijkheid voorziet om in gemeenten tot 20.000 inwoners, of driekwart van de Vlaamse gemeenten, de functie van OCMW-secretaris en -financieel beheerder te laten uitoefenen door de titularissen van de gemeente. "Alsof het hier om een klusje gaat dat men er na de uren even bijneemt", fulmineert de VVSG. De VVSG verwijt de Vlaamse regering dat ze bezig is de OCMW's uit te kleden onder het mom van de gemeentelijke autonomie. "Voor de VVSG is de maat nu vol. Elk overleg met het kabinet Keulen wordt afgeblazen", luidt het. (HOA)