(Belga) Van alle Europese lidstaten geeft België veruit het meeste geld uit aan werkloosheidsuitkeringen. In 2004 was dat 3,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat ligt beduidend boven het Europees gemiddelde van 1,7 procent en is substantieel meer dan de 2,8 procent van Denemarken, dat nochtans op de 2de plaats prijkt. De cijfers werden zopas door Eurostat vrijgegeven en geven rooms-blauw nieuwe munitie om in de werkloosheidsuitkeringen te snoeien.
De werkloosheidsuitkeringen zijn slechts een relatief klein deel van het hele sociale zekerheidsstelsel. In de EU-25 gaat het om 6,5 procent van het totaal. Veruit het meeste geld gaat naar pensioenen en uitkeringen voor bejaarden, circa 45,9 procent. Gezondheidszorg neemt de tweede plaats in: goed voor 28,3 procent van de totale uitkeringen. Met 12,5 procent ligt het aandeel van de werkloosheid in het totaal van het sociale pakket in België echter spectaculair boven het EU-gemiddelde. Uit de gegevens van Eurostat, het Europees statistisch bureau, blijkt dat in de EU-25 27,3 procent van het bbp naar sociale uitkeringen ging. In ons land ging in 2004 29,3 procent van het nationale bbp naar de sociale sector, waarmee België in het Europees koppeloton zit. (HOA)