(Belga) Hoewel de officiële werkloosheidscijfers dalen, maakt het activeringsbeleid voor werklozen ook slachtoffers. Dat zeggen Groen! -politici Wouter De Vriendt en Mieke Vogels. Steeds meer werklozen worden geschorst en daardoor krijgen vooral sociaal kwetsbare groepen het moeilijk.
Groen! waarschuwt voor de keerzijde van het activeringsbeleid. Zo neemt het aantal geschorste werklozen sterk toe, van 38.522 in 2005 tot bijna 52.000 in 2006. Bijna 14.000 van die schorsingen of uitsluitingen zijn het gevolg van het activeringsbeleid. Die sancties treffen vaak schoolverlaters en laaggeschoolden en blijven niet zonder sociale weerslag. Vogels en De Vriendt vrezen bijvoorbeeld dat door de schorsingen meer mensen moeten aankloppen bij het OCMW, al zijn daarover geen recente cijfers beschikbaar. Ze hebben ook vragen bij de kwaliteit van de jobs binnen het activeringsbeleid. Zo gaat het vaak om tijdelijke jobs of interimjobs, afgewisseld met periodes van werkloosheid. "Daardoor flirten mensen voortdurend met de armoedegrens", aldus Vogels. Zij pleit voor een activeringsbeleid met meer aandacht voor "jobs op maat". (HOA)