(Belga) De oranje-blauwe onderhandelaars zijn het woensdag eens geraakt over een nieuw hoofdstuk uit het toekomstige regeerakkoord. Het gaat om het hoofdstuk duurzame levenskwaliteit waar de thema's milieu, energie, mobiliteit en voedselveiligheid onder vallen. Volgens formateur Yves Leterme wordt duurzame ontwikkeling een belangrijk thema voor de volgende regering.
De meeste maatregelen uit het hoofdstuk raakten dinsdag al bekend. Zo gaat oranje-blauw enkele kerncentrales langer openhouden, een klimaatminister met ruime bevoegdheden in het leven roepen en alle beslissingen doorlichten op hun duurzaamheid. De engagementen inzake Kyoto worden nageleefd en bedrijven en gezinnen worden fiscaal aangemoedigd om minder energie te verbruiken. Op de energiemarkt moet meer concurrentie komen om de prijzen te drukken. Wat mobiliteit betreft, wil rooms-blauw tegen 2011 het aantal treinreizigers met een kwart verhogen. Daarvoor komen onder meer investeringen in rollend materiaal. Zoals bekend raakten de onderhandelaars het niet eens over de Vlaamse eis om de gewesten vertegenwoordigers te geven in de bestuursorganen van de spoorwegmaatschappij. Dat punt wordt doorverwezen naar het communautaire hoofdstuk. (LIM)