(Belga) De biologische vader van de inmiddels 2,5 jaar oude peuter D. krijgt geen omgangsregeling met het kind. Ook behouden de Nederlandse pleegouders van het kleintje de voogdij over haar. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag besloten.
De vader had verzocht om de Nederlandse ouders uit de voogdij te ontzetten. De rechtbank zag daar geen reden toe omdat het meisje goed wordt verzorgd. De vader had ook om een omgangsregeling gevraagd. In dat verzoek werd hij niet ontvankelijk verklaard, omdat hij geen familieleven met de peuter heeft gekend. De rechtbank besloot daarnaast dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek moet voeren naar de huidige en toekomstige leefsituatie van het kindje. (DWM)