(Belga) Het paarse kernkabinet heeft de begrotingscontrole 2007 woensdagmorgen nog niet afgerond. Het is naar verluidt nog wachten op gegevens over de fiscale ontvangsten. De ministerraad neemt vrijdag een definitieve beslissing. Ondertussen is het gat van 161 miljoen euro dat Defensie volgens het Rekenhof sloeg in de begroting wel al grotendeels dichtgereden, is uit verschillende bronnen vernomen.
Grootste zorgenkind is Defensie, waar onregelmatigheden aan het licht kwamen. Minister van Begroting Freya Van den Bossche plaatste het departement onder curatele. Het Rekenhof heeft het in een rapport over oneigenlijk gebruik van thesaurierekeningen, waardoor in de begroting een gat van 161 miljoen euro werd geslagen. Zowel volgens het kabinet van premier Guy Verhofstadt als volgens dat van Begroting is dit probleem zo goed als weggewerkt. Bedoeling is dat Defensie een reeks onnodige en niet-dringende uitgaven niet meer doet, waardoor 150 miljoen euro wordt uitgespaard. De begrotingscontrole wordt pas vrijdag afgerond. De doelstelling - het tekort van 0,5 procent van het bbp terugdringen en eventueel nog een begrotingsevenwicht realiseren - blijft naar verluidt gelden. (DWM)