(Belga) Bij het referendum in Turkije tekent zich een duidelijke meerderheid af die zich uitgesproken heeft voor de rechtstreekse verkiezing van de president. Met bijna de helft van de stemmen geteld heeft bijna 72 procent van de Turkse kiezers zich voorstander getoond van een aantal grondwettelijke aanpassingen, waarvan de belangrijkste de verkiezing van de president is via algemene verkiezingen.
De Turkse president werd tot nog toe verkozen door het parlement. Het referendum voorzag dat de president bij verkiezingen door het volk zou worden aangeduid voor een periode van vijf jaar. Die periode zou een keer kunnen worden verlengd. (DWM)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig