(Belga) De ministerraad is het vrijdag niet eens geraakt over de begroting 2008 van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Woensdag sloot het kernkabinet daarover wel nog een akkoord af.
Aangezien de regering het niet eens raakte, kan de Algemene Raad van het RIZIV maandag geen beslissing over de begroting nemen. Dat zou betekenen dat met voorlopige twaalfden moet worden gewerkt, bedragen die gebaseerd zijn op de uitgaven 2007 en dus geen rekening houden met de groeinorm. Het kabinet van de premier betreurt de situatie. (DWM)