(Belga) Vlaams viceminister-president Fientje Moerman (Open Vld) neemt woensdag ontslag uit de Vlaamse regering. Dat meldt haar woordvoerder dinsdagavond. Aanleiding voor haar vertrek is het rapport van de Vlaamse ombudsman, waarin de minister van Economie onder meer onbehoorlijk bestuur wordt aangewreven.
"De Ombudsman doet een aantal aanbevelingen die de werking van één kabinet overstijgen. Minister Moerman heeft echter besloten de volle politieke verantwoordelijkheid op te nemen voor de door de Ombudsman geconstateerde tekortkomingen in de werking van haar kabinet en neemt daarom met ingang van 10 oktober ontslag uit de Vlaamse regering", luidt het in de mededeling. De Ombudsdienst rondde dinsdag zijn onderzoek af naar de klacht die Moerman voormalig kabinetschef Rudy Aernoudt indiende over onregelmatigheden met een opdracht die het kabinet van Moerman toekende aan Public Business Services (PBS). In het rapport zegt de ombudsman dat de gunning van die opdracht "onregelmatig" was. Volgens hem zijn er zowel wat de gunning als de uitvoering van de opdracht betreft "elementen van onbehoorlijk bestuur". Moerman blijft er bij dat ze zowel voor wat de aanstelling van PBS als wat de uitvoering van hun opdracht betreft, recht in haar schoenen staat. "De opdracht gebeurde binnen de daartoe voorziene kabinetsbegroting en het is toch nog steeds de minister zelf die beslist wie ze aanstelt", stelt ze. Met ingang van morgen/woensdag neemt ze ontslag uit de Vlaamse regering. Moerman heeft overigens geen parlementair mandaat waar ze kan op terugvallen. (SCS)