(Belga) De PS heeft bij de start van het parlementaire jaar als kersverse oppositiepartij een twintigtal voorstellen van wet en resolutie ingediend. Daarmee wil de kersverse oppositiepartij duidelijk maken dat ze wil doorwerken, ondanks het feit dat het parlementaire jaar zonder nieuwe regering en bijbehorende regeerverklaring is gestart.
De plannen werden uit de doeken gedaan door partijvoorzitter Elio Di Rupo en de fractieleiders van Kamer en Senaat. De partij eist onder meer een nationaal tewerkstellingsplan. Daarnaast moet er een belastingskrediet komen voor lage en middeninkomens. De kinderbijslag bij het begin van het schooljaar moet zoals afgesproken verhoogd worden tot 75 euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, 100 euro voor kinderen tussen 12 en 18 jaar en 125 euro voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Op het vlak van de energie pleiten de Franstalige socialisten voor een maximumprijs voor de invoer en productie van gas en elektriciteit, een wet die de maximumprijzen voor de distributie vastlegt en een taks op elektriciteit die door afgeschreven (kern)installaties geproduceerd wordt. Andere voorstellen hebben onder meer betrekking op de verhoging van de pensioenen, de huisvesting en de verbetering van de gezondheidszorgen. (SIJ)