(Belga) Na het akkoord dat maandagnacht werd bereikt rond het migratiebeleid zitten de oranje-blauwe onderhandelaars dinsdag vanaf 16.00 uur, na de opening van het parlementaire jaar, opnieuw rond de tafel. Op de agenda staat het luik justitie uit het toekomstige regeerakkoord.
Om het belang van het akkoord te onderstrepen dat omstreeks 3.00 uur was bereikt, organiseerde formateur Yves Leterme onmiddellijk een persconferentie met Didier Reynders (MR), Jo Vandeurzen (CD&V/N-VA), Bart Somers (Open Vld) en Joëlle Milquet (cdH). Dat het akkoord in hun aanwezigheid werd toegelicht, maakt het voor Leterme mogelijk het meteen te "betonneren". Geen enkele van de gesprekspartners kan op die manier achteraf verklaren dat een of ander punt niet overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Het akkoord rond migratie is belangrijk in die zin dat het een gevoelig onderwerp is waarover de standpunten van de onderhandelaars ver uiteen lagen. Het is ook het eerste succes dat oranje-blauw boekte, intussen al 121 dagen na de verkiezingen. (DWM)