De energieregulator CREG waarschuwt voor problemen met de elektriciteitsvoorziening. Door een gebrek aan investeringen in elektriciteitsproductie dreigen zich op korte termijn problemen voor te doen, want het is te laat voor een snelle oplossing.
België zal daarom heel wat stroom moeten invoeren en oude vervuilende centrales langer open moeten houden, bericht De Tijd dinsdag.De CREG berekende dat er volgend jaar ruim 2.000 megawatt te kort is. 'We moeten niet overdramatiseren, maar we mogen ook niet de ogen sluiten. Het risico op elektriciteitstekorten is een feit', aldus een woordvoerder van de CREG.

Vooral in de periode 2008-2011 is de toestand zorgwekkend en stijgt het risico dat België niet voldoende elektriciteit kan produceren om de vraag te dekken. De komende jaren zal België heel wat elektriciteit moeten invoeren om aan de vraag te kunnen voldoen. Ook enkele verouderde centrales die al meer dan 40 jaar draaien, zullen wellicht nodig blijven om de vraag op te vangen. Het tekort kan de prijzen voor verbruikers de hoogte injagen, waarschuwt de CREG.