(Belga) De vakbonden hebben woensdagavond een stakingsaanzegging ingediend bij zetelfabrikant Johnson Controls in Geel na een spontane actie van een zeventigtal arbeiders aan de Opellijn. Indien er niets wordt gedaan aan onder meer de werkdruk wordt er vanaf vrijdag 12 oktober gestaakt.
Johnson Controls werd als 'just-in-time'-toeleverancier het voorbij jaar zwaar getroffen. Eerst werd haar Volkswagenlijn van 230 werknemers afgeslankt naar zowat 90 door de herstructureringen bij het vroegere VW Vorst. Een opdoffer voor de 260 arbeiders aan de Opellijn volgde door het nieuws dat Opel in Antwerpen pas ten vroegste tegen 2009 zekerheid zal hebben over een mogelijk derde te fabriceren model. Tot dan is er ook bij Johnson geen werkzekerheid. Die onzekerheid heeft in combinatie met een hoge werkdruk, hoofdzakelijk aan de Opellijn, de gemoederen verhit. Twee weken geleden werd het personeel bovendien door de directie bevraagd rond problemen in het bedrijf. De antwoorden en conclusies die ze naar aanleiding van die bevraging woensdag tijdens een infosessie kregen, waren voor heel wat arbeiders onvoldoende. Een zeventigtal arbeiders van de Opellijn trok spontaan naar buiten. De vakbonden willen de komende dagen het overleg met de directie vastpinnen op drie punten: een oplossing voor de te hoge werkdruk, een stop van gedwongen ontslagen zonder dat de vakbonden op de hoogte zijn en een oplossing over de gang van zaken in het sanctiebeleid van het bedrijf. (VHL)