(Belga) De Kamercommissie Sociale Zaken heeft woensdag een wetsontwerp goedgekeurd waardoor bij de sociale verkiezingen van volgend jaar voor de samenstelling van ondernemingsraden de oude drempel van bedrijven vanaf 100 werknemers geldt. De goedkeuring gebeurde met quasi unanimiteit. Enkel Vlaams Belang stemde tegen.
Aan de tekst gingen lange discussies vooraf. Vakbonden en werkgevers kwamen vorige maand echter overeen de sociale verkiezingen te organiseren volgens de oude regels: ondernemingsraden in bedrijven vanaf 100 werknemers en comités voor preventie en bescherming vanaf 50 werknemers. De sociale partners kwamen ook overeen dat er voor het einde van dit jaar een onderhandelde oplossing komt over de invoering van werknemersinformatie in kmo's met minder dan 50 werknemers, die door Europa wordt opgelegd. Om de wet van 1948, die ondernemingsraden vanaf 50 werknemers oplegt, en een arrest van de Raad van State te omzeilen, was het woensdag goedgekeurde wetsontwerp nodig. In de toelichting van de tekst staat dat de bepalingen van de wet betrekking hebben op de sociale verkiezingen van 2008 en dat de wet niet meer van toepassing is voor latere sociale verkiezingen. Dat was niet naar de zin van de liberalen. MR en Open Vld benadrukten dat dit geen deel uitmaakte van het akkoord binnen de Ministerraad. Op voorstel van uittredend minister van Werk Peter Vanvelthoven (sp.a) zal daarom in het verslag van de werkzaamheden van de commissie worden vermeld dat de sociale partners blijven werken op de kwestie van het werknemersplafond. (VHL)