(Belga) Tegen september 2009 komt er een hoger beroepsonderwijs (HBO) voor jongeren die na het secundair onderwijs nog verder willen studeren, maar die het hoger onderwijs te hoog gegrepen vinden. Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft daarover een discussienota klaar.
Het HBO moet de huidige opleidingen die zich tussen het secundair en het hoger onderwijs bevinden een duidelijkere plaats geven in het onderwijslandschap. Concreet gaat het om het hoger onderwijs voor sociale promotie, het zevende jaar TSO en de vierde graad beroepssecundair onderwijs. Wie een diploma of certificaat HBO behaalt, kan ook aan een professionele bacheloropleiding beginnen. Een systeem van flexibele leertrajecten en deelcertificaten moet ervoor zorgen dat werkenden en werkzoekenden binnen het HBO bijkomende kwalificaties kunnen verwerven. (DWM)