(Belga) De federale minister van Werk, Peter Vanvelthoven, zal woensdag voor een primeur zorgen in de Belgische politieke geschiedenis. Hij zal de eerste politicus zijn die als minister van lopende zaken een "hoogdringend" wetsontwerp indient om een nijpend probleem op te lossen, zo bericht Het Belang van Limburg.
Vanvelthoven zal zijn voorstel indienen in de Kamercommissie Werk. Volgende donderdag zou het dan ter stemming kunnen voorgelegd worden aan het parlement. Het wetsontwerp heeft betrekking op het sociaal overleg in kmo's. De onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over die kwestie sleept al jaren aan. Door het uitblijven van een akkoord komen volgens Vanvelthoven de sociale verkiezingen van mei 2008 echter in het gedrang. Daarnaast is er nog de druk van Europa: België riskeert een miljoenenboete te moeten betalen voor het niet omzetten van een Europese richtlijn uit 2002. (DWM)