Deutsche Bank weert 'exotisch personeel'
De Vlaamse interculturele organisatie Kif Kif heeft bij de federale politie een klacht ingediend tegen Deutsche Bank wegens racisme.
Een interimkantoor dat recruteert voor Deutsche Bank vermeldt in een interne mail dat ‘exotische personen’ voor geen enkele van de aangeboden functies in aanmerking komen. Kif Kif kreeg de mail in handen en stapte ermee naar de politie.

In die mail van het uitzendbureau – die een neerslag is van een vergadering met Deutsche Bank - staat een beknopte profielbeschrijving voor 6 vacante betrekkingen: twee senior relationship officers, drie junior relationship officers en een onthaalbediende. De mail eindigt met de volgende passage: 'ATTENTION: ne souhaite pas des personnes exotiques pour aucun poste. A+ bon travail'.

Kif Kif heeft besloten zich burgelijke partij te stellen en bij de arbeidsrechtbank in kort geding een stakingsvordering met een dwangsom van 2.500 euro per dag voor de lopende sollicitatieprocedures in te dienen.

Diversiteitscharter

Deutsche Bank profileert zich nochtans als een werkgever waar alle nationaliteiten welkom zijn. In 2006 ondertekende de onderneming nog een diversiteitscharter. Bovendien heeft de bank voor alle werknemers een 'code of conduct' en een 'code of ethics' uitgewerkt.

'Het is voor ons bijzonder ontgoochelend dat een bedrijf naar buiten met grote statements doet aan imago-opbouw en dat je dan dit ziet', zegt Dany Neudt, coördinator bij Kif Kif. 'Dit bewijst dat je nog altijd gediscrimineerd kunt worden als je in aanmerking wilt komen voor een job.'