Van midden 2005 tot nu is het aantal Belgen dat zich liet registreren als orgaandonor gestegen van 32.000 tot 73.000. 'Hierdoor worden we binnenkort samen met Spanje koploper op het vlak van orgaandonatie', zegt Christiaan Decoster, Directeur-Generaal van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
De sterke toename van het aantal orgaandonaties is volgens Decoster toe te schrijven aan succesvolle acties als Beldonor en Gift. Beldonor sensibiliseerde bevolking en artsen via allerlei campagnes. Het Gift-project was gericht op de uitbouw van een netwerk dat het opsporen van orgaandonoren en de transplantatie van de organen vergemakkelijkt.

Het resultaat van beide acties werd tijdens het eerste semester van 2007 goed zichtbaar. 'Tijdens het eerste semester van 2006 waren er 142 orgaandonoren die effectief leidden tot een transplantatie. In dezelfde periode dit jaar waren dat er al 172', zegt Decoster in de kranten Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.