De totale loonmassa in België is in 2006 voor het vierde jaar op rij trager gestegen dan het bruto binnenlands product (bbp), terwijl de bedrijfswinsten fors groeiden. Daardoor zakte de vergoeding van alle Belgische loontrekkenden voor het eerst sinds 1971 tot minder dan de helft van het bruto binnenlands product.
De cijfers tonen aan dat de ondernemingen meer profiteren van de globalisering dan de werknemers.

De beloning van de werknemers, inclusief de sociale bijdragen, groeide tussen 2002 en 2006 met 13 procent tot 158,2 miljard euro. Het bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen, dat vooral bedrijfswinsten omvat, steeg met 26 procent dubbel zo snel tot 121 miljard euro.

Aangezien het bbp 316,6 miljard euro bedroeg, vertegenwoordigde de totale loonsom in 2006 net geen 50 procent van het inkomen van alle Belgen. Van 1972 tot en met 2005 ging altijd ruim de helft van het bbp naar de loontrekkenden. In België en de andere rijke landen daalt het loonaandeel in het bbp al sinds het begin van de jaren tachtig.