(Belga) Ouderen zijn almaar gezonder. In 35 jaar is het aandeel 65-plusser met zware beperkingen met 40 procent verminderd. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk dinsdag. De kranten baseren zich op cijfers die professor Jozef Pacolet (K.U.Leuven) maandag voorstelde op een colloquium van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.
In 1966 had één op de vier 65-plussers last van ernstige tot zware lichamelijke beperkingen. In 2001, 35 jaar later, was dat minder dan één op de zes: 40 procent minder. En dat ondanks de sterke toename van het aantal ouderen. De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte bedraagt vandaag 81 à 82 jaar voor vrouwen en 75 à 76 voor mannen. Degenen die 65 worden, worden ouder: vrouwen die 65 worden, hebben nog een levensverwachting van ruim 20 jaar; mannen die de officiële pensioenleeftijd bereiken, hebben gemiddeld nog 16 à 17 jaar te leven. Mannen sterven vroeger dan vrouwen, maar hebben in dat kortere leven minder jaren met gezondheidsbeperkingen. (DWM)