(Belga) Bij het einde van zijn verhoor door de voorzitter van het Antwerpse assisenhof heeft de 19-jarige beschuldigde Hans Van Themsche zijn verontschuldigingen aangeboden aan de families van zijn slachtoffers. Het was de eerste keer dat Van Themsche de zaal inkeek.
"Ik wil hier zeggen hoe ik walg van hoe ik toen handelde, dacht en bezig was", stelde de beschuldigde. "Ik wil nu de slachtoffers, hun familie en vrienden, en iedereen die bij de feiten betrokken is geraakt, zoals allochtonenverenigingen, mijn excuses aanbieden", aldus Van Themsche. "Ik zit daar al heel lang mee en ik heb spijt van wat ik heb gedaan". "Ik weet niet hoe ik het gevoel moet verwoorden of hoe ik wroeging moet tonen", zei Van Themsche. Daarop richtte hij zich voor het eerst maandag naar de zaal. Nadat hij de hele dag zijn hoofd naar beneden gericht had, keek hij opeens de rijen vrienden en familieleden van zijn slachtoffers aan. Daarop ging de vader van de vermoorde peuter Luna rechtop staan. Tot drie keer toe zei de beschuldigde: "sorry". (LIM)