(Belga) In de assisenzaak van Hans Van Themsche is het recht op een eerlijk proces niet geschonden. Dat heeft het Antwerpse hof van assisen maandag beslist in een tussenarrest.
De verdediging van Van Themsche had het hof gevraagd de strafvordering onontvankelijk te verklaren. Volgens de verdediging was namelijk het recht op een eerlijk proces voor de beschuldigde onherroepelijk geschonden door bepaalde berichten in de media. Na een schorsing werd de zitting om 15.34 uur heropend. Bij de voorlezing van het tussenarrest stelde de voorzitter van het hof dat het objectief beoordelingsvermogen van de rechters, zowel de beroepsrechters als de juryleden, niet aangetast wordt door berichten in de media. "Juryleden of magistraten verliezen hun onpartijdigheid niet door berichten in de pers", stelde voorzitter Michel Jordens. "Het recht op een eerlijk proces is niet geschonden en er is geen enkel element dat de onontvankelijkheid rechtvaardigt", luidde het. (LIM)