(Belga) Fedis dient een klacht in bij de dienst Controle en Bemiddeling van de FOD Economie tegen een actie van Universal Music en De Morgen. Die bieden op 13 oktober gratis en exclusief de nieuwe cd aan van Sarah Bettens bij aankoop van de krant.
Koppelverkoop is verboden in ons land, stelt de Belgische federatie van de distributie. Fedis betreurt vooral het feit dat Universal Music met deze actie actief de idee promoot dat muziek gratis is voor de consument, een idee dat hardnekkig is en nefast voor de verkoop van cd's. De cd-verkopers trachten dat tegen te gaan door continu te investeren in campagnes tegen kopiëren en gratis downloaden van muziek. Tegelijk investeren ze in nieuwe en attractieve winkelconcepten en online verkoopkanalen. Zij zijn vragende partij om samen met de platenmaatschappijen acties op te zetten om de verkoop te promoten. Wat Universal vandaag doet, is totaal het tegenovergestelde van wat de handelaars beogen met innovatie. (LIM)