(Belga) CD&V blijft erbij dat er een staatshervorming moet komen. Partijvoorzitter Jo Vandeurzen benadrukt echter dat zijn partij niet staat voor separatisme en geen afbreuk wil doen aan de solidariteit. Dat verklaarde Vandeurzen maandag na de vergadering van het politiek bestuur van CD&V.
"Wij staan voor een verantwoordelijk en dienstbaar federalisme", zei Vandeurzen. Daarmee wil hij zeggen dat de verschillende overheden hun verantwoordelijkheid opnemen, een beleid op maat mogelijk maken en solidariteit organiseren. Ook bij CD&V zijn sommigen verrast dat Yves Leterme nu al opnieuw het veld wordt ingestuurd als formateur. De heraanstelling van Leterme wordt ook gezien als een risico, want hij kan zich wellicht geen tweede mislukking permitteren. CD&V is tevreden dat door het werk van Herman Van Rompuy er nu "de principiële bereidheid is om over een staatshervorming te spreken". (DWM)