'Justitie dreigt stil te vallen'
'De aanslepende onderhandelingen duwen het gerecht in een gevaarlijk vacuüm.' Dat zegt Ghislain Londers, eerste voorzitter bij het Hof van Cassatie. Londers waarschuwt dat het gerecht in een totale malaise zal terechtkomen als er niet dringend een nieuwe regering in de steigers staat.
Tijdens een ongebruikelijk open gesprek hekelde Londers, de eerste voorzitter van het hoogste rechtsorgaan van België, de uiterst trage gang van zaken na de voorbije federale verkiezingen.

'Een regeringsvorming van meer dan 100 dagen is voor het gerecht veel te lang. Het hele apparaat dreigt stil te vallen.'

Voor de meest banale zaken moet het Hof van Cassatie aankloppen bij de federale overheidsdienst Justitie, maar die geeft al een hele tijd niet thuis. 'Mijn brieven en telefoontjes blijven onbeantwoord. Eenvoudige aanvragen worden geweigerd omdat zelfs de administratie niet meer naar behoren werkt. Zo kan ik geen magistraten op zending sturen of nieuw personeel aanwerven', zegt Londers.

Naast die storende, praktische zaken die tijdens een periode van lopende zaken geen problemen zouden mogen opleveren, liggen ook het nieuwe systeem van de werklastmeting en de opvolgers van Phenix (de informatisering van justitie) en van Themis (de grootscheepse hervorming van het gerechtelijk apparaat) stil.

De voorzitter doet nu een oproep aan zijn collega's om de gerechtelijke achterstand aan te pakken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig