(Belga) De Waalse regering heeft donderdag een punt gezet achter haar zomerreces onder voorzitterschap van Rudy Demotte, en met twee nieuwe ministers Marc Tarabella, bevoegd voor Vorming, en Paul Magnette, bevoegd voor Sociale Zaken en Gezondheid.
De Waalse ministers maakten kennis met een erg nauwgezette minister-president die de dossiers erg grondig bestudeert. Zo kondigde Rudy Demotte een aantal regeringsseminaries aan "die het terrein moeten effenen voor duidelijk omschreven onderwerpen". Het eerste seminarie vindt zondagnamiddag 9 september plaats en handelt over de evaluatie van het Marshallplan. De ministers krijgen er het verslag te horen van de experts van het Waals instituut voor Evaluatie, Vooruitzichten en Statistiek IWEPS. Op 11 september wordt het rapport aan de sociale partners voorgesteld, twee dagen later wordt het door de Waalse regering besproken. De nieuwe methode zal ook worden toegepast voor de hervorming van het Waalse gemeentefonds en voor de toekomst van de lokale besturen. De Waalse regering boog zich op haar eerste vergadering over het luchthavenbeleid. (SVR)