(Belga) De rechtbank van koophandel in Antwerpen heeft het Romeinse themapark Ooit Tongeren failliet verklaard en twee curatoren aangesteld. Dat gebeurde nadat de Nederlandse exploitant Taminiau van de nv Dea Dia de boeken neerlegde omdat hij niet meer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen. Ooit Tongeren was amper twee maanden open en kampte van bij het begin met tegenvallende bezoekerscijfers.
De twee curatoren zullen na een grondige doorlichting moeten beslissen of Ooit Tongeren nog levensvatbaar is en een toekomst heeft. In het themapark waren 160 personeelsleden tewerkgesteld. Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk of zijn aan de slag kunnen blijven. (DWM)