(Belga) Ongeveer twee derde van de Belgische senioren (+55) doet minstens eenmaal per week aan sport. Daarmee doen ze het bijna even goed als de gemiddelde Belg (65 procent). Dat blijkt uit de tweede Passage FitIndex van Passage Fitness First.
Van de ondervraagde 55-plussers deed 60 procent minstens wekelijks aan sport. In hun jeugdjaren sportte slechts een derde van hen wekelijks. In vergelijking met de andere leeftijdsgroepen doen de senioren nu bijna evenveel uren sport per week. Een heel positieve kentering, vindt professor Renno Roelandt, ondervoorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Alleen de 18- tot 24-jarigen doen beter: van hen sport 75 procent minstens wekelijks. Voorts blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de Belgische ouders (54 procent) het aantal uren sport op school onvoldoende vindt. (DWM)