(Belga) Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open Vld) reageert scherp op de tijdelijke huurstop bij de sociale huisvestingsmaatschappij "De Ideale Woning". Volgens de minister heeft de maatschappij gediscrimineerd, zo berichten meerdere Vlaamse kranten donderdag.
Het conflict tussen de Vlaamse overheid en De Ideale Woning draait rond de naleving van het interne toewijzingsreglement. Minister Keulen betreurt dat kandidaat-huurders slachtoffer van het dispuut worden. "We hadden al meer moeilijkheden met Schelfout (directeur van De Ideale Woning). Bovendien is er een zweem van discriminatie. Bij enkele toewijzingen werden alleen kandidaten met de Belgische nationaliteit in aanmerking genomen. Dat is discriminatie en dat kan niet." Rob Schelfout is furieus. "De minister wil dat we een sociale mix beogen binnen de sociale woningbouw. Hoe doen we dat zonder aan de volgorde van de wachtlijst te raken? Ik informeerde naar richtlijnen, maar die kwamen niet. Wij waken over de leefbaarheid in onze woonblokken. Dat is nooit eenvoudig." (DWM)