(Belga) Op de tekst die Jean Luc Dehaene vasthield toen die het kasteel Belvédère binnenreed, lijkt sprake te zijn van een scenario waarin er een (oranje-blauwe) regering komt voor twee jaar, tot 2009 dus. Dan zouden er op alle niveaus verkiezingen komen, met overal legislaturen van vijf jaar, zodat de verkiezingen ook in de toekomst zouden samenvallen.
Voor het einde van het jaar zouden ervaren politici een staatshervorming moeten uitwerken, die dan volgend jaar in het parlement goedgekeurd zou moeten worden, met steun van buiten oranje-blauw. Die zou van de PS kunnen komen, omdat die partij bij nieuwe verkiezingen in 2009 opnieuw een kans heeft groter te worden, al wordt ook een scenario met de PS in de regering aangehaald. De MR zou dan wel bereid moeten zijn om zijn federale goede resultaat in de schaal te leggen. Vraag zou ook zijn of dit scenario de cdH zou ontdooien om mee te werken met oranje-blauw. De pagina eindigt met "quid N-VA" Jean Luc Dehaene zegt dat het om persoonlijke documenten ging die geen CD&V-standpunt vertolkten en als leidraad moeten dienen om in het gesprek met de koning na te gaan hoe men uit de impasse kan geraken. (SER)