(Belga) De PS betreurt het dat niet alle partijen binnen oranje-blauw het algemeen belang van de inwoners van dit land kunnen voorop stellen tegenover de communautaire eisen die hen verdelen. "Een dergelijk project is pas mogelijk tussen partners die elkaar respecteren en die een project voor alle inwoners van dit land uitwerken, veeleer dan voor deze of gene gemeenschap", luidt het donderdagavond.
De PS herinnert er aan dat de Belgen al 74 dagen op een federale regering wachten. Op dit moment tekent zich echter geen enkele dynamiek, noch een gezamenlijk project voor het land af. Nochtans is het belangrijk dat de Belgen worden geleid door een federale ploeg die een visie deelt over hun toekomst en die concrete antwoorden biedt op de problemen waarmee ze worden geconfronteerd, luidt het. De Franstalige socialisten sommen daarbij een aantal thema's op die het verdienen centraal te staan in een federaal project, zoals werk, de pensioenen en de prijs van huisvesting. "Een dergelijk project is pas mogelijk tussen partners die elkaar respecteren en die een project voor alle inwoners van dit land uitwerken, veeleer dan voor deze of gene gemeenschap. Dat lijkt momenteel niet in hoofde van alle onderhandelaars van oranje-blauw te kunnen", aldus nog de PS. (HOA)