(Belga) Voor Vlaams Belang heeft het afgesprongen formatieberaad aangetoond dat het niet langer mogelijk is een Belgische regering te vormen die tegemoet komt aan de verkiezingsuitslag in Vlaanderen. De partij vindt daarom dat de tijd aangebroken is om de boedelscheiding tussen Vlaanderen en Wallonië voor te bereiden. De Vlaamse publieke opinie is volgens Vlaams Belang rijp voor dat idee.
Terwijl in kringen van de oranje-blauwe onderhandelaars vooral gewezen wordt op de onwil van cdH-voorzitster Joëlle Milquet op communautair vlak, houdt Vlaams Belang het erop dat de Franstaligen halsstarrig blijven weigeren over welke staatshervorming dan ook. En dat terwijl de verkiezingsuitslag "overtuigend heeft aangetoond dat Vlaanderen en Wallonië twee verschillende landen zijn", aldus Vlaams Belang. Daarom meent de partij dat men "-ook vanuit democratisch oogpunt- beter de boeken sluit, de onderhandelingen definitief afblaast en de boedelscheiding voorbereidt". (HOA)