(Belga) Voor de Hoeise oppositie heeft burgemeester Anne-Marie Lizin met haar steun aan een inwoonster die haar leefloon had verloren bij de arbeidsrechtbank het principe van de scheiding der machten geschonden.
Voor fractieleider Denis Léonard van Ensemble is een en ander zeer verontrustend voor de democratie. Hij vindt het optreden van de burgemeester onaanvaardbaar, gezien het gelijkaardige incident waarbij Anne-Marie Lizin twee jaar geleden betrokken was. "Ze acht zich boven de wet", aldus Léonard. Ecolo-gemeenteraadslid Marc Hoddy verbaasde zich erover dat een lid van de meerderheid in dergelijk dossier kan tussenkomen, vooral vanuit deontologisch oogpunt. Volgens cdH-raadslid Philippe Charpentier, die reeds een rist klachten indiende tegen de burgemeester, is er ook een juridisch probleem, vermits ze geen enkel wettelijk instrument heeft om voor een derde tussen te komen. Hij wil de zaak op de volgende gemeenteraad aankaarten. (HOA)