(Belga) Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat moslima's die in een Antwerpse kindercrèche werken vanaf volgende week een bandana kunnen dragen als alternatief voor hun hoofddoek. Volgens Filip Dewinter wordt daarmee het gelijkheidsbeginsel geschonden, te meer omdat het dragen van een kruisje of een keppeltje verboden blijft. Hij gaat dan ook klacht indienen op basis van de antidiscriminatiewet.
De maatregel om hoofddoeken aan het Antwerpse stadsloket te verbieden, werd begin dit jaar ingevoerd, tot groot ongenoegen van de moslimgemeenschap. Antwerps schepen van Samenlevingsopbouw Leen Verbist (sp.a) wil nu een blauwe bandana aanbieden als alternatief voor de hoofddoek. Zij vindt dat een dergelijk sjaaltje wel neutraal is. Voorlopig zullen de bandana's vanaf volgende week alleen nog maar in de 22 stedelijke kindercrèches opduiken, maar bij het Vlaams Belang vrezen ze dat de maatregel spoedig zal uitgebreid worden naar het ganse stedelijke en OCMW-personeel. "Van de oorspronkelijke bedoeling van de kledijvoorschriften, namelijk het respecteren van de neutraliteit van de dienstverlening, blijft zo dus niets meer overeind", stelt Dewinter. "Want of het nu om een hoofddoek of een bandana gaat, het is en blijft een hoofddeksel dat omwille van religieuze overwegingen gedragen wordt." (HOA)