(Belga) Yves Leterme gooit de handdoek in de ring. Hij gaat naar de koning om zijn opdracht als formateur terug te geven. Dat werd donderdag uit goede bronnen vernomen. Daarna wordt het wachten op een initiatief van de koning. Vermoed wordt dat die een nieuwe informateur zal aanstellen.
Nadat de oranje-blauwe onderhandelaars donderdag voor het krieken van de dag uit elkaar gingen zonder akkoord over het voortzetten van de regeringsonderhandelingen, komt er 74 dagen na de verkiezingen van 10 juni een einde aan de formatie-opdracht van Leterme. Het onderhoud met de koning zou evenwel nog even op zich laten wachten. Het paleis wilde geen commentaar kwijt. De vorst zou zich volgens sommige bronnen immers in het buitenland bevinden, maar zou reeds onderweg zijn naar ons land. Het vermoedelijke scenario luidt dat een nieuwe informateur of bemiddelaar het veld wordt ingestuurd. Daarvoor zou een Franstalige in beeld komen. De breuk tussen de onderhandelaars ontstond precies een week geleden. Zondag kreeg Leterme de opdracht vernieuwde politieke contacten te leggen, maar die leverden zoals ondertussen is gebleken geen vooruitgang op. De zwarte piet voor het mislukken wordt naar cdH-voorzitster Joëlle Milquet doorgeschoven. Zij zou zich helemaal verzetten tegen een grote staatshervorming, waarvoor een tweederde meerderheid nodig is. (HOA)