(Belga) Een gemiddelde Vlaamse boer of tuinder spendeert gemiddeld 5,5 uur per week aan administratie. Dat kost hem, mits extra ondersteuning, 8.500 euro per jaar. Dat liet Vlaams minister van Administratieve Vereenvoudiging Geert Bourgeois zich voorrekenen door Idea Consult, dat in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoek naar administratieve lasten in de land- en tuinbouw uitvoerde.
Tachtig procent van de landbouwers vindt de administratieve lasten een van de belangrijkste problemen van hun beroep. Ze zijn er gemiddeld 5,5 uur per week mee bezig. Voor de hele sector bedraagt het kostenplaatje 294 miljoen euro. Het gros wordt besteed aan fiscaliteit en boekhouding, maar veel tijd kruipt ook in het doorspelen van informatie aan de overheid, bijvoorbeeld bij de aanvraag van subsidies en melkquota. Die informatieverstrekking is goed voor 82 miljoen euro. De kost veroorzaakt door Vlaamse regelgeving bedraagt 39 miljoen euro, bijna de helft van die 82 miljoen euro. Er is echter beterschap. Sinds dit jaar is er in de land- en tuinbouw een elektronisch of e-loket beschikbaar, waar boeren onder meer hun gronden of percelen kunnen registeren en melkquota of steun kunnen aanvragen. (SVR)