(Belga) Een samenleving die zorgt voor meer zekerheid en aan iedereen de vrijheid garandeert om hun verwachtingen te realiseren. Dat moet het belangrijkste streefdoel worden van de sp.a. Dat stelden Caroline Gennez en Dirk Van der Maelen, kandidaat-voorzitter en ondervoorzitter, bij de voorstelling van hun intentieverklaring, waarmee ze naar de voorzittersverkiezingen van sp.a trekken.
Na eventuele input van lokale afdelingen zal de definitieve versie van de intentieverklaring op 20 september ingediend worden op het partijbureau. De intentieverklaring bevat twee grote onderdelen. Enerzijds proberen Gennez en Van der Maelen een antwoord te formuleren op de vraag wat modern socialisme is. Anderzijds geven ze hun visie over hoe de partij zou moeten functioneren. Om iedereen in de samenleving vrijheid te bieden, is het volgens hen essentieel dat de kwaliteitsvolle en toegankelijke gemeenschapsvoorzieningen verder worden uitgebouwd. Ze pleiten onder meer voor een zeker en deftig pensioen, welvaartsvaste uitkeringen bij tegenslag, een rechtvaardige kinderbijslag en een betaalbare en zuinige energiefactuur. Wat het functioneren van de partij betreft, willen Gennez en Van der Maelen de partijwerking herwaarderen en ruimte bieden voor discussie en inspraak. (SVR)