(Belga) De cdH vraagt dat de MR een duidelijk en vastberaden standpunt inneemt over de verdediging van de belangen van de Franstaligen binnen het federale België en dat de partij zich dus expliciet inschrijft in het standpunt dat vorige donderdag werd ingenomen door de Franstalige delegatie.
Dat standpunt werd woensdagavond herhaald door voorzitster Joëlle Milquet en donderdag ook door FDF-voorman Olivier Maingain, zo stelt de cdH donderdag na afloop van een vergadering van de ministers en parlementsleden van de cdH. "De Franstalige solidariteit is meer dan ooit essentieel in de huidige toestand en moet er echt zijn op elk moment tijdens de debatten en onderhandelingen", luidt het. "Dat is voor de cdH een noodzakelijke voorwaarde voor de vorming van een evenwichtige federale regering". (SVR)