(Belga) De blauwtongziekte die schapen en runderen treft, heeft zich in alle Belgische provincies verspreid. Uit gegevens van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) blijkt dat nu ook de provincie Luxemburg is getroffen.
In ruim twee maanden tijd is het totaal aantal blauwtonghaarden in België al opgelopen tot 658. Vorig jaar waren er dat in vijf maanden tijd 695. Verwacht wordt dat het aantal gevallen van blauwtong in 2006 makkelijk overschreden wordt. Zolang de temperatuur hoger blijft dan 10°C blijven de dieren die de ziekte overdragen, de knutten, actief. Uit de gegevens van het Voedselagentschap blijkt dat vooral veehouders in Vlaanderen getroffen worden door de ziekte. Ook in Nederland wordt verwacht dat de ziekte het hele land treft. Heel Nederland is uitgeroepen tot 20 kilometerzone, de zone waar de strengste maatregelen gelden. (SVR)