(Belga) Formateur Yves Leterme bereidt momenteel een korte en een lange versie voor van een inhoudelijke tekst die als basis zou moeten dienen om de onderhandelingen tussen de oranje-blauwe partijen terug vlot te krijgen. Dat is uit goede bron vernomen.
De voorzitters van de oranje-blauwe partijen zouden dan moeten kiezen op basis van welke tekst ze verder willen onderhandelen om te komen tot een regeerakkoord. Het luik staatshervorming zou in geen van beide teksten voorkomen. Het communautaire zal wel een plaats moeten krijgen in de onderhandelingen zelf en zou opgenomen worden in het schema dat Leterme uitwerkt voor verdere onderhandelingen tussen de oranje-blauwe partijen. Intussen praat Leterme discreet verder met de verschillende oranje-blauwe partijen om, naast de twistpunten over een staatshervorming en Brussel-Halle-Vilvoorde, ook andere knelpunten weg te werken. Of en wanneer de echte onderhandelingen opnieuw opstarten, is nog niet duidelijk. (KVH)