(Belga) De federale politie heeft in 2006 een recordaantal feiten van private omkoping geteld. Het waren er zestien, een veelvoud tegenover de voorbije jaren. Dat schrijft De Tijd dinsdag.
Bij private omkoping worden geen overheidsfunctionarissen omgekocht. De corruptie speelt zich enkel af in de privésector, bijvoorbeeld als werknemers smeergeld aanvaarden van leveranciers of directieleden voordelen geven aan vakbondsafgevaardigden om de sociale vrede te bewaren. Private omkoping is al strafbaar sinds 1999, maar bitter weinig bedrijven dienden de voorbije jaren een klacht in. De meeste bedrijven willen vermijden dat een corruptiezaak hun imago bezoedelt. Van 2000 tot 2002 registreerde de politie geen enkel feit van private omkoping. In 2003 slechts één feit, in 2004 twee feiten en in 2005 drie. (DWM)