(Belga) Een eventuele oranje-blauwe coalitie beschikt niet over een tweederdemeederheid die nodig is om een staatshervorming te realiseren. Dat heeft cdH-voorzitster Joëlle Milquet vrijdagavond op de Franstalige televisiezenders herhaald. Ze vindt ook dat formateur Yves Leterme boven het gewoel moet staan en de rol van scheidsrechter op zich moet nemen.
"Naar ik weet, is wiskunde nog altijd geen gewestelijke materie en rekenen om tot een eenvoudige meerderheid te komen, is nog altijd hetzelfde. We hebben niet de mogelijkheid om te doen wat zij willen", zegt Milquet, die herhaalde dat de Franstaligen geen vragende partij waren voor een overdracht van grote bevoegdheden, bijvoorbeeld inzake belastingen of sociale zekerheid. Om over een staatshervorming te spreken waarvoor een tweederdemeerderheid nodig is, is een andere procedure nodig, zegt Milquet. Volgens haar is dit in het verleden al gebeurd, de laatste keer in de Conferentie voor een staatshervorming die in 1999 werd geïnstalleerd. Dat de Franstalige tegenvoorstellen niet ernstig zijn, zoals de Vlaamse partijen zeggen, klopt volgens Milquet niet. (SER)