(Belga) Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft na de uitbraak van mond- en klauwzeer in Groot-Brittannië geen symptomen van de ziekte aangetroffen in België bij bedrijven die contact hadden met het land. Dat meldt Pascal Houbaert van het Voedselagentschap zondag.
De dierenartsen van het FAVV zijn zaterdag op pad gegaan en hebben een beperkt aantal volwassen runderen en honderden schapen gecontroleerd. "Op al die plaatsen is niets alarmerends vastgesteld", aldus Houbaert. Omdat het weekend is, hebben de dierenartsen van het FAVV niet overal kunnen controleren, maar die mensen worden nog op de hoogte gebracht. De dierenartsen die ter plaatse gaan bij bedrijven die vee hebben ingevoerd uit Groot-Brittannië, controleren of de documenten in orde zijn en of de dieren ziektesymptomen vertonen. Wat betreft de kalverensector, verwacht Houbaert maandag een totaalbeeld te hebben. Een groot deel van de kalveren wordt via een verzamelcentrum uitgevoerd, vooral naar Nederland. Wat de toekomst brengt, zal volgens Houbaert vooral afhangen van wat er nog in Groot-Brittannië gebeurt. (SER)