(Belga) Het dringende advies van de Nederlandse overheid van vrijdagavond om niet in de Maas te zwemmen is zaterdagmiddag ingetrokken. De vervuiling in de rivier is de afgelopen uren sterk afgenomen, waardoor het advies is ingetrokken.
Het Maaswater was vervuild met het giftige chloorpyrifos, een insectenbestrijdingsmiddel voor gewassen, zo bleek uit metingen door het RIZA, het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling in Lelystad. Volgens een woordvoerder was de concentratie gif nooit gevaarlijk geweest voor de volksgezondheid. Het verbod was uitsluitend een voorzorgsmaatregel. Wel blijft het verboden om te vissen in de rivier. De waterinname wordt maandag hervat. De Nederlandse waterleidingmaatschappij Limburg stopte vrijdag uit voorzorg met de inname van water uit de Maas. Het gif zorgde ook voor vissterfte in de Maas. (SVR)